Ve školce

Pojďte společně s námi nahlédnout za vysoké dveře naší školky. Prohlédněte si fotografie z naší školky, podívejte se, jak si hrajeme, co se učíme a jak se nám ve školce líbí.| MŠ pomáhá…

Stejně jako v minulém školním roce se naše MŠ zapojila do programu neziskové organizace Fond Sidus. Děkujeme všem, kteří si zakoupili Lepíky a přispěli částkou 50 Kč nemocným dětem. Na účet Fond Sidus jsme poslali částku 1.500 Kč. MŠ obdržela certifikát, který si můžete prohlédnou v šatně.

| Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla...

Na konci září jsme ve školce věnovali pozornost ovoci a zelenině z našich zahrádek. Děti zkoumaly jejich tvar, barvu, chuť. K danému tématu tvořily, zpívaly, plnily úkoly. Na závěr si upekly cuketu a z přinesené zeleniny uvařily polévku. A že jim chutnala!

| My jsme děti, príma děti, my chodíme do školky...

Září se neuvěřitelně rychle začíná blížit ke svému konci a děti ve školce budou mít za sebou první měsíc školního roku. Pro některé to byl měsíc úplně první a jejich statečnost při odloučení od rodičů si zaslouží pochvalu. Slzičky na tváři se objevují už jen výjimečně. Starší ostřílení školkáčci se po prázdninách setkali se svými kamarády a některé z nich čeká poslední rok ve školce.

| Trochu školy ve školce

Zvládnu poznat základní barvy? Kde je nahoře, dole, uprostřed? Je tohle pravá nebo levá strana? Umím odpovídat celou větou? To si děti vyzkoušely při hře „Na školu“. Někteří vše zvládali hravě, jiní se malinko zapotili a nebylo to jen díky sluníčku, které nás příjemně hřálo :D

 

 

| Duhová pohádka aneb Divadélko Rolničky opět ve školce

Pro některé první seznámení s divadlem, pro jiné příjemné zpestření podzimního dopoledne ve školce, to se uskutečnilo v úterý 22. září. Poutavý příběh plný zábavných scén a písniček zaujal i nejmenší diváky. A vzrušené debatování dětí s maňásky a velký potlesk byl odměnou za vše.

| Výlet po krásách Lhoty

Příjemné dopoledne v přírodě prožily děti ze třídy Delfínci. A kam se vydaly? Do Lhoty. Tam jsme s batohy na zádech zavítali v pondělí 14. září. Nejprve jsme si celou vesnici prošli. Pak jsme si vyšli ke kapličce „Zdravá voda“. Odtud přes les do Kamení, kde jsme se občerstvili. Výletování jsme zakončili na místním dětském hřišti.

| Informace o rozdělení do tříd

Vážení rodiče, informujeme Vás, že od letošního školního roku bude mít Mateřská škola Pornice dvě věkově rozdělené třídy (mladší věková skupina – třída Opičky, starší věková skupina – třída Delfínci).

| Naše spolupráce s Fondem Sidus

V tomto školním roce se naše MŠ zapojila do nadačního programu FOND SIDUS, se kterým jsme spolupracovali již v předešlých letech. V měsíci září jste většina z vás přispěla zakoupením Lepíků. Tím jste pomohli dětem s handicapem. Začátkem března nás FOND SIDUS zapojil do „Výzvy FOND SIDUSU 2020“, jehož cílem je finanční pomoc potřebným na zdravotnické pomůcky.

| Sláva nazdar výletu...

... zmokli jsme a už jsme tu. Ale to nám nemohlo zkazit příjemný pocit z výletu do Prasklic, kam se vydaly starší děti ve středu 17. června. Jejich kroky vedly na Křéby. Odtud se nám naskytl výhled do širého okolí. Cesta zpět utekla jako voda a za chvíli jsme seděli v autobusu a mířili opět do školky.

| Cestou necestou…………..

Jízdní zdatnosti si měly předškolní děti možnost poměřit na již tradičním cyklovýletě, který se pro letošní rok uskutečnil v pátek 12. června. Původně plánovaná trasa ke skavskému rybníku se z důvodu deštivých předešlých dnů nedala uskutečnit. Proto nás naše kola dovezla pouze ke Švábce.