Novinky na našich internetových stránkách

Zvládnu poznat základní barvy? Kde je nahoře, dole, uprostřed? Je tohle pravá nebo levá strana? Umím odpovídat celou větou? To si děti vyzkoušely při hře „Na školu“. Někteří vše zvládali hravě, jiní se malinko zapotili a nebylo to jen díky sluníčku, které nás příjemně hřálo :D

 

 

Pro některé první seznámení s divadlem, pro jiné příjemné zpestření podzimního dopoledne ve školce, to se uskutečnilo v úterý 22. září. Poutavý příběh plný zábavných scén a písniček zaujal i nejmenší diváky. A vzrušené debatování dětí s maňásky a velký potlesk byl odměnou za vše.

Příjemné dopoledne v přírodě prožily děti ze třídy Delfínci. A kam se vydaly? Do Lhoty. Tam jsme s batohy na zádech zavítali v pondělí 14. září. Nejprve jsme si celou vesnici prošli. Pak jsme si vyšli ke kapličce „Zdravá voda“. Odtud přes les do Kamení, kde jsme se občerstvili. Výletování jsme zakončili na místním dětském hřišti. Počasí stálo za to, a proto jsme si toulání přírodou náramně užili.

Vážení rodiče, informujeme Vás, že od letošního školního roku bude mít Mateřská škola Pornice dvě věkově rozdělené třídy (mladší věková skupina – třída Opičky, starší věková skupina – třída Delfínci).

Informace o tom, co s sebou do školky.

V tomto školním roce se naše MŠ zapojila do nadačního programu FOND SIDUS, se kterým jsme spolupracovali již v předešlých letech. V měsíci září jste většina z vás přispěla zakoupením Lepíků. Tím jste pomohli dětem s handicapem. Začátkem března nás FOND SIDUS zapojil do „Výzvy FOND SIDUSU 2020“, jehož cílem je finanční pomoc potřebným na zdravotnické pomůcky. Ta se dostala k našemu kamarádovi Jonáškovi. Díky finančnímu příspěvku má Jóňa nové akumulátory do kochlearních implantátů. Spolupráci s FONDEM SIDUS plánujeme i v příštím školním roce.

Subscribe to Novinky na našich internetových stránkách