Novinky na našich internetových stránkách

Stejně jako v minulém školním roce se naše MŠ zapojila do programu neziskové organizace Fond Sidus. Děkujeme všem, kteří si zakoupili Lepíky a přispěli částkou 50 Kč nemocným dětem. Na účet Fond Sidus jsme poslali částku 1.500 Kč. MŠ obdržela certifikát, který si můžete prohlédnou v šatně.

Každý den je překvapení,
jak se barva listů mění.
Jednoho dne zjistíš rázem,
že ty listy spadly na zem.

Počasí nám přálo, a tak jsme s dětmi na čerstvém vzduchu shrabali popadané listí ze stromů. A že to byla velké zábava, však posuďte sami :)  

 

Na konci září jsme ve školce věnovali pozornost ovoci a zelenině z našich zahrádek. Děti zkoumaly jejich tvar, barvu, chuť. K danému tématu tvořily, zpívaly, plnily úkoly. Na závěr si upekly cuketu a z přinesené zeleniny uvařily polévku. A že jim chutnala!

Září se neuvěřitelně rychle začíná blížit ke svému konci a děti ve školce budou mít za sebou první měsíc školního roku. Pro některé to byl měsíc úplně první a jejich statečnost při odloučení od rodičů si zaslouží pochvalu. Slzičky na tváři se objevují už jen výjimečně. Starší ostřílení školkáčci se po prázdninách setkali se svými kamarády a některé z nich čeká poslední rok ve školce. Ať už je to rok první nebo poslední, přejeme všem dětem, aby školka byla místem, kde se cítí dobře a hlavně bezpečně. Ať je také místem, kde vznikají první opravdová kamarádství.

Zvládnu poznat základní barvy? Kde je nahoře, dole, uprostřed? Je tohle pravá nebo levá strana? Umím odpovídat celou větou? To si děti vyzkoušely při hře „Na školu“. Někteří vše zvládali hravě, jiní se malinko zapotili a nebylo to jen díky sluníčku, které nás příjemně hřálo :D

 

 

Pro některé první seznámení s divadlem, pro jiné příjemné zpestření podzimního dopoledne ve školce, to se uskutečnilo v úterý 22. září. Poutavý příběh plný zábavných scén a písniček zaujal i nejmenší diváky. A vzrušené debatování dětí s maňásky a velký potlesk byl odměnou za vše.

Subscribe to Novinky na našich internetových stránkách