Novinky na našich internetových stránkách

V tomto školním roce se naše MŠ zapojila do nadačního programu FOND SIDUS, se kterým jsme spolupracovali již v předešlých letech. V měsíci září jste většina z vás přispěla zakoupením Lepíků. Tím jste pomohli dětem s handicapem. Začátkem března nás FOND SIDUS zapojil do „Výzvy FOND SIDUSU 2020“, jehož cílem je finanční pomoc potřebným na zdravotnické pomůcky. Ta se dostala k našemu kamarádovi Jonáškovi. Díky finančnímu příspěvku má Jóňa nové akumulátory do kochlearních implantátů. Spolupráci s FONDEM SIDUS plánujeme i v příštím školním roce.

... zmokli jsme a už jsme tu. Ale to nám nemohlo zkazit příjemný pocit z výletu do Prasklic, kam se vydaly starší děti ve středu 17. června. Jejich kroky vedly na Křéby. Odtud se nám naskytl výhled do širého okolí. Cesta zpět utekla jako voda a za chvíli jsme seděli v autobusu a mířili opět do školky.

Jízdní zdatnosti si měly předškolní děti možnost poměřit na již tradičním cyklovýletě, který se pro letošní rok uskutečnil v pátek 12. června. Původně plánovaná trasa ke skavskému rybníku se z důvodu deštivých předešlých dnů nedala uskutečnit. Proto nás naše kola dovezla pouze ke Švábce. Tam jsme si procvičili znalosti v oblasti dopravních značek, pravidel silničního provozu a předvedli zručnost při projíždění slalomu. Počasí nám přálo a tak jsme si školkové dopoledne mohli užít jak se sluší a patří. Ať žijí naši cyklisté!

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude prázdninový provoz Mateřské školy Pornice
ve školním roce 2019/2020 od 1. 7. do 17. 7. 2020.

Pondělí 1. června bylo pro děti dnem svátečním. Pro zpříjemnění Dne dětí se třída Delfínci vydala po stopách Indiánů. Na stanovištích děti plnily nejrůznější úkoly, a to nejen na procvičení mysli, ale i obratnosti těla. Dopoledne pak bylo zakončeno nálezem pokladu a náležitou odměnou za šikovnost.

Ředitelka Mateřské školy Pornice oznamuje plátcům školného, že za měsíce, kdy byl provoz MŠ přerušen, bude školné poníženo a finanční částky budou vráceny v hotovosti. Vrácení proběhne  ve dnech 8. a 9. června 2020.

Subscribe to Novinky na našich internetových stránkách