Naše školka

Jak vypadá naše školka, jak vypadají naše třídy a co všechno se u nás děti naučí? To vše se dozvíte na těchto stránkách.Identifikační údaje

Zde najdete identifikační údaje naší školky - kontaktní adresu, telefon a některé další údaje.

Dovolte abych se představila

„Ahoj, jsem mateřská škola, chcete-li školka, která každý den otevírá dveře pro malé osůbky a jejich rodiče, kteří si je ke mně přivádí. A to nejen přímo z Pornic, ale také z Pačlavic, Lhoty, Prasklic, Morkovic-Slížan, Osíčan-Koválovic a Švábenic. Mým zřizovatelem je obec Pačlavice v čele s panem starostou.

Co s sebou do školky

Informace o tom, co s sebou do školky.

Provoz Mateřské školy Pornice v červenci 2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude prázdninový provoz Mateřské školy Pornice
ve školním roce 2019/2020 od 1. 7. do 17. 7. 2020.

Úprava výše úplaty

Ředitelka Mateřské školy Pornice oznamuje plátcům školného, že za měsíce, kdy byl provoz MŠ přerušen, bude školné poníženo a finanční částky budou vráceny v hotovosti. Vrácení proběhne  ve dnech 8. a 9. června 2020.

Zápis do Mateřské školy Pornice

Informace k zápisu do Mateřské školy Pornice přinášíme v přiloženém dokumentu.

Pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která nastala důsledkem vyhlášení nouzového stavu, mají možná někteří z vás obavy, aby tím neutrpěl váš předškolák, který se jinak v mateřské škole připravoval k zápisu do 1. třídy základní školy. Rozhodně není čeho se obávat. I vy ho můžete podpořit v mnoha oblastech jeho vývoje, naučit novým dovednostem a to přímo u vás doma.

Rozhodnutí o uzavření MŠ Pornice

 

Oznamujeme, že s účinností od pondělí 16. března 2020

je Mateřská škola Pornice uzavřena do odvolání.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

V přiloženém dokumentu naleznete informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Předškolní děti budou každou první středu v měsíci navštěvovat počítačovou učebnu v ZŠ Morkovice. Odjezd bude vždy v 7.29 hod ze zastávky v Pornicích. Do batůžku jim dejte svačinu + pití (školková svačina jim bude odhlášena). Začínáme ve středu 2.10.2019.