Naše školka

Jak vypadá naše školka, jak vypadají naše třídy a co všechno se u nás děti naučí? To vše se dozvíte na těchto stránkách.PF 2021

Děkujeme všem rodičům, prarodičům i tetám za spolupráci, trpělivost, upřímnost a porozumění. Vážíme si Vašeho přístupu a věříme, že vždy najdeme společnou řeč, kdy na prvním místě bude spokojenost Vašich dětí.

Na svatého Martina, kouřívá se z komína

Opět si ve školce připomínáme svátek sv. Martina a tradice s tím spojené. Děti byly seznámeny s historií, která se ke svatému Martinovi váže, jídlem, které se v tento den podává, pekly svatomartinské rohlíčky, tvořily, soutěžily a zpívaly.

Projekty

Zapojili jsme se do několika projektů.

Dovolte abych se představila

„Ahoj, jsem mateřská škola, chcete-li školka, která každý den otevírá dveře pro malé osůbky a jejich rodiče, kteří si je ke mně přivádí. A to nejen přímo z Pornic, ale také z Pačlavic, Lhoty, Prasklic, Morkovic-Slížan, Osíčan-Koválovic a Švábenic. Mým zřizovatelem je obec Pačlavice v čele s panem starostou.

Co s sebou do školky

Informace o tom, co s sebou do školky.

Identifikační údaje

Zde najdete identifikační údaje naší školky - kontaktní adresu, telefon a některé další údaje.

Provoz Mateřské školy Pornice v červenci 2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude prázdninový provoz Mateřské školy Pornice
ve školním roce 2019/2020 od 1. 7. do 17. 7. 2020.

Úprava výše úplaty

Ředitelka Mateřské školy Pornice oznamuje plátcům školného, že za měsíce, kdy byl provoz MŠ přerušen, bude školné poníženo a finanční částky budou vráceny v hotovosti. Vrácení proběhne  ve dnech 8. a 9. června 2020.

Zápis do Mateřské školy Pornice

Informace k zápisu do Mateřské školy Pornice přinášíme v přiloženém dokumentu.

Pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, která nastala důsledkem vyhlášení nouzového stavu, mají možná někteří z vás obavy, aby tím neutrpěl váš předškolák, který se jinak v mateřské škole připravoval k zápisu do 1. třídy základní školy. Rozhodně není čeho se obávat. I vy ho můžete podpořit v mnoha oblastech jeho vývoje, naučit novým dovednostem a to přímo u vás doma.