Naše školka

Jak vypadá naše školka, jak vypadají naše třídy a co všechno se u nás děti naučí? To vše se dozvíte na těchto stránkách.Zápis do Mateřské školy Pornice

Informace k zápisu do Mateřské školy Pornice přinášíme v přiloženém dokumentu.

Přerušení provozu mateřské školy

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 bude provoz mateřské školy od pondělí 1. 3. 2021 do odvolání přerušen.

PF 2021

Děkujeme všem rodičům, prarodičům i tetám za spolupráci, trpělivost, upřímnost a porozumění. Vážíme si Vašeho přístupu a věříme, že vždy najdeme společnou řeč, kdy na prvním místě bude spokojenost Vašich dětí.

Na svatého Martina, kouřívá se z komína

Opět si ve školce připomínáme svátek sv. Martina a tradice s tím spojené. Děti byly seznámeny s historií, která se ke svatému Martinovi váže, jídlem, které se v tento den podává, pekly svatomartinské rohlíčky, tvořily, soutěžily a zpívaly.

Projekty

Zapojili jsme se do několika projektů.

Dovolte abych se představila

„Ahoj, jsem mateřská škola, chcete-li školka, která každý den otevírá dveře pro malé osůbky a jejich rodiče, kteří si je ke mně přivádí. A to nejen přímo z Pornic, ale také z Pačlavic, Lhoty, Prasklic, Morkovic-Slížan, Osíčan-Koválovic a Švábenic. Mým zřizovatelem je obec Pačlavice v čele s panem starostou.

Co s sebou do školky

Informace o tom, co s sebou do školky.

Identifikační údaje

Zde najdete identifikační údaje naší školky - kontaktní adresu, telefon a některé další údaje.

Provoz Mateřské školy Pornice v červenci 2020

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem bude prázdninový provoz Mateřské školy Pornice
ve školním roce 2019/2020 od 1. 7. do 17. 7. 2020.

Úprava výše úplaty

Ředitelka Mateřské školy Pornice oznamuje plátcům školného, že za měsíce, kdy byl provoz MŠ přerušen, bude školné poníženo a finanční částky budou vráceny v hotovosti. Vrácení proběhne  ve dnech 8. a 9. června 2020.