Výlet do KovoZoo

I když tam pršelo, náladu nám to nevzalo. Vláčkem jsme se projeli, vše z železa viděli.