Naše spolupráce s Fondem Sidus

V tomto školním roce se naše MŠ zapojila do nadačního programu FOND SIDUS, se kterým jsme spolupracovali již v předešlých letech. V měsíci září jste většina z vás přispěla zakoupením Lepíků. Tím jste pomohli dětem s handicapem. Začátkem března nás FOND SIDUS zapojil do „Výzvy FOND SIDUSU 2020“, jehož cílem je finanční pomoc potřebným na zdravotnické pomůcky. Ta se dostala k našemu kamarádovi Jonáškovi. Díky finančnímu příspěvku má Jóňa nové akumulátory do kochlearních implantátů. Spolupráci s FONDEM SIDUS plánujeme i v příštím školním roce.