Cestou necestou…………..

Jízdní zdatnosti si měly předškolní děti možnost poměřit na již tradičním cyklovýletě, který se pro letošní rok uskutečnil v pátek 12. června. Původně plánovaná trasa ke skavskému rybníku se z důvodu deštivých předešlých dnů nedala uskutečnit. Proto nás naše kola dovezla pouze ke Švábce. Tam jsme si procvičili znalosti v oblasti dopravních značek, pravidel silničního provozu a předvedli zručnost při projíždění slalomu. Počasí nám přálo a tak jsme si školkové dopoledne mohli užít jak se sluší a patří. Ať žijí naši cyklisté!