Skupinky pro předškoláky

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace nabízí
SKUPINKY PRO PŘEDŠKOLÁKY
Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku jsou zaměřeny na rozvoj:

  • jemné motoriky, grafomotoriky
  • zrakového vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
  • prostorové orientace, orientace v čase
  • základních matematických představ
  • řeči, myšlení
  • sluchového vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Další informace najdete v přiloženém letáčku.