Novinky na našich internetových stránkách

Čas plyne jako voda a opět nadešla chvíle loučení s předškoláky. Letos tento den připadl na středu 19. června. Přejeme našim „námořníkům“ klidnou a úspěšnou plavbu školními léty.

V úterý 18. 6. jsme se vydali na jižž tradiční cyklovýlet směr rybník ŠŠvábka, a protožže se nám to zdálo málo, zvládli jsme cestu ažž na Skavsko. Sluníčko nám krásně svítilo a my si to společně užžili.

Po dohodě se zřizovatelem bude prázdninový provoz Mateřské školy Pornice ve školním roce 2023/2024 v době od 5. 8. 2024 do 9. 8. 2024 a od 12. 8. 2024 do 16. 8. 2024.

Ve čtvrtek 25. dubna si děti ze třídy Skřítků a Všeználků pozvaly své maminky na pásmo básniček, písniček i tanečků připravené k oslavě jejich svátku. Samozřejmě nemohli chybět ani tatínci, babičky i dědečci. Děti v kostýmech myšek všem ukázaly,jak jsou šikovné a jak moc je pro nás všechny důležité být zdravý.

Subscribe to Novinky na našich internetových stránkách