LOGOPEDIE

Ve školním roce 2023/2024 bude probíhat v pátek dopoledne.

Orientační logopedické vyšetření (týká se dětí starších 4 let) proběhne v pátek 1. září, u nepřítomných dětí po jejich nástupu do školky.

U vybraných dětí, jejichž rodiče dostanou k podepsání Souhlas s poskytováním logopedické péče, prosím o zakoupení velkého sešitu bez linek (děti, které v logopedii pokračují, mohou mít sešit z minulého roku).

Jakékoliv informace ráda sdělím osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Mgr. Lada Hronková
Tel. 724 118 115
ladajaneckova@seznam.cz