Závěry ze schůzky rodičů ze dne 21. 9. 2022

Společně s rodiči jsme se domluvili na těchto akcích pro 1. pololetí školního roku 2022/2023:

1. Světýlková – dýňová slavnost – termín konání 31.10. 2022, začátek v 16.00hod před MŠ ( dobrovolná akce)

 • v průběhu podzimních prázdnin rodiče s dětmi doma vydlabou, vytvoří podzimní strašidýlka a přinesou je do 31.10. před MŠ
 • na začátku akce rodiče s dětmi projdou stezku plnou světýlek za světel svých lampionů, splní několik úkolů
 • budeme rádi za spolupráci ve formě drobného občerstvení ( linecké, perníček,…), popřípadě pomocí s organizací na jednotlivých stanovištích

2. Mikulášská nadílka – pátek 2.12. 2022

 • rodiče zajistí balíčky v hodnotě cca 50,-Kč ( informace u paní učitelky Křížové)
 • do balíčku bude zakoupena drobnost + čertovské rohy, které budou využity na vánoční besídku
 • mikulášskou trojici zajistí rodiče

3. Vánoční besídka v MŠ

 • 13.12. třída Opičky
 • 15.12. třída Delfínci
 • začátek besídek vždy v 16.00hod
 • místo konání v mateřské škole (ve třídě)
 • prosíme rodiče o dochvilnost
 • po besídce plánujeme malé vánoční posezení ve třídě, proto budeme rádi, když dětem přinesete malou ochutnávku vánočního cukroví

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vánoční nadílku pro všechny děti z MŠ zajistí oslovená skupina rodičů

 • částku upřesníme, dárky si děti odnesou domů

 

Pro více informací týkajících se jakékoliv akce, se obracejte na paní učitelku Ivonu Křížovou nebo je možné se zapojit do skupinky maminek utvořené na Whatsappu.