Školní vzdělávací program

Při tvorbě ŠVP jsme přihlížely k velikosti školy, k jejímu umístění, materiálním podmínkám, ke složení pedagogického sboru i k cílům, kam bychom chtěly děti v předškolním věku dovést. Na základě této analýzy jsme vytvořily školní program, který jsme nazvaly: „Marťánek objevuje svět. Mluv, zajímáš mě“.

Marťan je imaginární postavička, kterou jsme si vypůjčily od Erica Berneho. Ten ji popisuje naprosto okouzlujícím způsobem: marťan je malý človíček, který přiletěl z Marsu na Zem. Za určitý čas se má vrátit zpátky na Mars a „vyprávět vše tak, jak to je“, a ne tak, jak si to pozemšťané myslí, že to je, nebo jak chtějí, aby si on myslel, že to je. Marťan neposlouchá velká slova ani nevěří statistickým tabulkám. Ale zajímá ho, co lidé skutečně dělají, spíše než co říkají, že dělají. Úplně jednoduše řečeno: marťanština ukazuje věci, jaké opravdu jsou. A to je nádhera.

Malé děti totiž nerozumí chladnému a rozumovému jazyku dospělých. Abychom je oslovily, musíme si uvědomit, že mluvíme s tříletým dítětem, které je v každém z nás. Říkáme tomu schopnost vidět, mluvit a myslet marťansky.

Pokud chceme druhého člověka opravdu oslovit a pohladit, pokud chceme vybudovat důvěrný vztah, pokud chceme uspokojit jeho hlad po podnětech, pak musíme nejprve oslovit toto malé dítě v každém z nás – onoho malého marťana.

Převzato z knihy „Najděte si svého marťana“ od Marka Hermana.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v ředitelně školy.