Pravidla společného soužití

Začínáme společně vytvářet nové kolektivy a v nich se neobejdeme bez dodržování dohodnutých pravidel. Otiskem své dlaně, každý z nás potvrdil, že se bude snažit pravidla dodržovat. Při kolektivních hrách stále častěji zjišťujeme, že mít kamaráda je prima a čím je jich víc, tím je to lepší.

Každé pravidlo má svůj symbol, v podobě obrázku, který ho charakterizuje.

 • Jsme zdvořilí. Po příchodu do třídy pozdravíme paní učitelku a děti. Při odchodu z mateřské školy se s nimi rozloučíme.
 • Umíme požádat druhé dítě nebo paní učitelku o pomoc, když pomoc potřebujeme. O pomoc poprosím, za pomoc poděkuji.
 • Máme se rádi, jsme kamarádi.
 • Chráníme vše živé i přírodu kolem nás.
 • V ložnici se chováme tiše a i ve třídě se domlouváme klidným hlasem.
 • Když jeden mluví, ostatní děti poslouchají.
 • Trpělivě se učíme nové věci, jsme šikovné děti.
 • Osobní věci ukládáme na své místo, které je označeno značkou. Hračky a pomůcky ukládáme na určené místo. Nejdřív uklidím jednu hračku, pak si vezmu jinou.
 • Umíme se na požádání rozdělit o hračku s ostatními dětmi ve třídě.
 • Chováme se k sobě pěkně a vycházíme si vstříc.
 • Svou práci vždy dokončíme, abychom se s ní mohly i později ještě potěšit.
 • Dodržujeme hygienické návyky.
 • Chráníme životní prostředí, dbáme na pořádek a čistotu ve svém okolí.
 • Z mateřské školy si bereme domů jen to, co je naše, co jsme si přinesli z domu