Křéby 2022

Slunce, modrá obloha, touha po poznání a dobrá nálada provázely děti ze třídy Delfínci při putování na Křéby v Prasklicích.