Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla...

Na konci září jsme ve školce věnovali pozornost ovoci a zelenině z našich zahrádek. Děti zkoumaly jejich tvar, barvu, chuť. K danému tématu tvořily, zpívaly, plnily úkoly. Na závěr si upekly cuketu a z přinesené zeleniny uvařily polévku. A že jim chutnala!