Trochu školy ve školce

Zvládnu poznat základní barvy? Kde je nahoře, dole, uprostřed? Je tohle pravá nebo levá strana? Umím odpovídat celou větou? To si děti vyzkoušely při hře „Na školu“. Někteří vše zvládali hravě, jiní se malinko zapotili a nebylo to jen díky sluníčku, které nás příjemně hřálo :D