Malá technické univerzita

  • třída DELFÍNCI – projektový den v MŠ