Mateřská škola Pornice zahajuje provoz v 1. fázi pouze pro předškolní děti a děti rodičů pracujících v IZS

Mateřská škola Pornice zahajuje provoz v 1. fázi pouze pro předškolní děti a děti rodičů pracujících v IZS.

 • Děti nemusí mít povinně roušky. Povinné je testování dětí.
 • Třetí osoby budou mít prozatím zakázaný vstup do školy.
 • Testování a používání respirátorů je povinné pro všechny zaměstnance školy.
 • Rodiče jsou povinni zajistit dětem do skříňky zabalenou zdravotní roušku a igelitovou tašku na výrobky a oblečení.
 • Testování budeme provádět v MŠ 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Rodiče mohou být v případě nutnosti přítomni testování s respirátorem FFP 2. Vždy vyčkají na výsledek testu.
 • Dnem otevření školy, končí distanční výuka pro předškolní děti.

INFORMACE PRO RODIČE IZS 

Dětem integrovaného záchranného systému ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogické pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogické pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnance bezpečnostních sborů
 • příslušníky ozbrojených sil
 • zaměstnance orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnance uvedené v § 115 odst. 1 a další zaměstnance v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnance Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnance Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání.