Přerušení provozu mateřské školy

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 bude provoz mateřské školy od pondělí 1. 3. 2021 do odvolání přerušen.

Potvrzení o přerušení provozu mateřská škola nevydává.  Žadatelé o ošetřovné si sami stahují formulář na stránkách MPSV a vyplněný odevzdávají zaměstnavateli. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m