PF 2021

Děkujeme všem rodičům, prarodičům i tetám za spolupráci, trpělivost, upřímnost a porozumění. Vážíme si Vašeho přístupu a věříme, že vždy najdeme společnou řeč, kdy na prvním místě bude spokojenost Vašich dětí.

Přejeme Vám hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, ať Vás zdraví a úspěch provází i v roce, který přichází.

Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Pornice