Zápis do Mateřské školy Pornice

Informace k zápisu do Mateřské školy Pornice přinášíme v přiložených dokumentech.

 

Pro cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 16. června 2022.

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti .

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.

Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 16. червня 2022.

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу: