Cvičíme se zvířátky

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky“. Procvičujeme přirozené pohybové schopnosti (chůzi, běh, skoky, házení, chytání), zařazujeme také základy cvičení na nářadí a s náčiním.

Děti jsou motivovanány říkankami o kobylce, opičce, ježkovi, veverce a berušce. Za splnění úkolu, ale také za snahu a odvahu si děti nalepí samolepku do svého sešitu.

Cvičíme se zvířátky.
Cvičíme se zvířátky.