Co jsou skupinky pro předškoláky a k čemu slouží?

Jsou určeny pro děti a jejich rodiče, kteří v deseti po sobě jdoucích lekcích, tedy v deseti týdnech,navštěvují školu a hravou formou se pomalu připravují na svůj vstup do školních lavic. Děti procvičují jemnou motoriku, hmat, sluch, řeč, početní představy, hrubou motoriku i paměť a zrak a to vše tak, aby neměly pocit, že se něco učí.

Rodič je po celých 60 minut s nimi, sedí vedle dítěte v lavici a je pro ně oporou a pomocníkem, který je povzbuzuje a pozoruje, jak si v jednotlivých činnostech vedou. V některých lekcích děti vystřídají až 13 různých činností.

Skupinky probíhají od roku 2008. Loni se jich zúčastnilo 20 dětí a rodičů .

Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě zralé na školu, potřebujete poradit a dostat podněty k práci se svým dítětem, nevíte, zda správně drží tužku a zvládá vše, co bude potřebovat v 1.třídě, potom se do skupinek přihlaste. Budete mít jedinečnou možnost pozorovat Vaše dítě v kolektivu ostatních, jak mu která činnost jde, co je potřeba zlepšit, zda opravdu nebude vhodnější odklad školní docházky.

Vzhledem k pozdějšímu termínu zápisu do 1.třídy ( duben 2018) chceme skupinky začít již v únoru, proto prosíme o včasné přihlášení.

Mgr. Zuzana Křůmalová, Mgr. Lucie Dopitová