Projektový den ve školce

V pátek 22. ledna se u Delfínků uskutečnil projektový den s odborníkem z praxe dentální hygienistkou paní Bc. Monikou Ševčíkovou. Ta děti hravou formou seznámila s náplní svého povolání. Děti měly možnost upevnit si vědomosti o tom, co zubům prospívá a naopak škodí, jak správně se o své zoubky starat, aby zůstaly zdravé. Na video nahrávce zhlédly prostředí ordinace dentálního hygienisty a zahrály si pohybovou hru. Na závěr programu byly děti odměněny dětskou zubní pastou a kartáčkem. Dopolední program se dětem pro svou pestrost líbil a budou se těšit zase někdy příště.