MŠ Pornice

Dnes je neděle 22. dubna 2018. Svátek má Evženie.
Dobrý den, vítáme Vás na internetové stránce Mateřské školy Pornice.

MŠ Pornice
  Dokumenty    Ve školce    Naše školka  
Dítě je knihou, ze které máme číst
a do které máme psát.
26
ČTVRTEK
DUBEN 2018
Výlet do ZOO Olomouc – návštěva „naší“ žirafky.
Mateřská škola Pornice,
Pornice č. 100, Pačlavice

telefon školka: 573 370 084
telefon kuchyně: 573 370 217
Obec Pačlavice
Obec Pačlavice
zřizovatel MŠ Pornice
Top školky


TOPlist

Logopedie

Novinkou ve školním roce 2014/2015 je logopedie prováděná speciálním pedagogem – logopedem přímo v mateřské škole. Rodiče mohou bezúplatně této služby využívat pravidelně jednou v týdnu. Kritériem pro výběr dětí je zejména jejich věk (přednostně jsou zařazeny děti v posledním roce před nástupem školní docházky, popř. s odkladem školní docházky) a závažnost narušení komunikační schopnosti. Tento školní rok dochází na logopedii 19 dětí.

Rodiče si často kladou otázku, jak podpořit správný vývoj řeči, přinášíme proto několik informací z této oblasti.

Na začátku předškolního období, mezi třetím a čtvrtým rokem věku, se začínají projevovat vývojové potíže v řeči. Rodiče si mohou všimnout opakování slabik nebo slov, pauz v řeči a mylně tyto projevy považovat za koktavost. Ve většině případů tyto projevy během několika měsíců odezní, pokud však přetrvávají delší dobu, neslábnou, naopak se zdá, že jich přibývá nebo se zintenzivňují, pak je na místě porada s logopedem a po dohodě s ním nejprve sledovat varovné příznaky (např. opakování hlásky, slabiky, slova, vyhýbání se řeči, napětí svalstva na krku, potíže s udržování dechového proudu aj.), avšak zdánlivě si jich nevšímat!

V předškolním věku často rodina klade velký důraz na výslovnost. Mějme na paměti, že správný mluvní vzor (nejen po stránce výslovnosti, ale i gramatiky, tempa či hlasitosti mluvy) poslouží více než neustálé napomínání a nucení ke správnému zopakování řečeného (to by zkazilo radost z komunikace). Pokud dítě poví něco nepřesně, raději jeho větu zopakujeme v naší odpovědi správnou formou. Takže když např. řekne: „Mám satycky plo plinceznu“, odpovíme: „Ano, to jsou krásné šatičky pro princeznu“. Klidně můžeme používat zdrobněliny, stačí, když je správně vyslovíme, jen neopakujme po dítěti zkomolená slova, ať jsou sebevíc roztomilá. Děti jsou také většinou vděčné za četbu pohádek, říkanek (nikoliv jazykolamů), hádanek, povídání si nad knihami s obrázky. Pokud budeme komentovat vše, co právě děláme, budeme si vyprávět zážitky, zpívat, hrát různé hry, to vše se odrazí ve vývoji řeči. Vhodnou prevencí je cvičení pohyblivosti mluvidel formou hry (např. olizování rtů, vyplazování jazyka, posílání pusinky, napodobení koníka, kočičky, kapříka, sání brčkem, sbírání cukru špičkou jazyka apod.) a cvičení sluchového vnímání (např. rozeznávání různých zdrojů zvuku, slovní fotbal). Řeč souvisí s pohybem, je proto dobré podporovat pohybové aktivity a cvičit i ruce pomocí zábavných činností jako malování, kreslení, hry s míčem, stříhání, trhání papíru apod. Zásadně bychom neměli ovlivňovat dítě při přednostním užívání pravé nebo levé ruky.

Je zcela normální, že dítě neumí vyslovit některé hlásky. Obyčejně ty hlásky, které neumí, vynechává nebo je nahrazuje jinými. Pokud však některé hlásky tvoří již vadně (např. „ráčkuje“), je třeba tuto situaci řešit u logopeda. To platí i tehdy, pokud přetrvává nesprávná výslovnost lehčích hlásek (např. K, G, T, D, Ť, Ď, Ň) po čtvrtém roce věku, kolem čtyř a půl let nesprávná výslovnost hlásky L a po pátém roce pak sykavek (Č, Š, Ž, C, S, Z) a hlásek R, Ř. Samozřejmě je potřeba zohlednit i množství těchto hlásek.

Jedním z významných mezníků v životě dítěte jistě je vstup do mateřské školy. Rodina by měla zvážit, kdy je dítě dostatečně vyzrálé, zda je již schopno odpoutat se na několik hodin od maminky, což se u jednotlivých dětí značně liší. Mělo by si již předem zvykat na kolektiv dětí i dospělé autority, i kdyby jen v okruhu vzdálenější rodiny. Vždy je dobré využít možnosti postupného zvykání na mateřskou školu, zprvu i v přítomnosti maminky, postupně však stále delší dobu samo. Může se stát, že dítě po vstupu do mateřské školy po nějakou dobu nebude mluvit – to však tolerujeme jako normální stav po dobu přibližně jednoho měsíce jako součást přizpůsobení se novým změnám a nikdy dítě mluvit nenutíme. Pobyt v mateřské škole přináší dítěti mnoho dobrého – kolektiv dětí, rozvoj všech složek osobnosti pod vedením zkušených a vstřícných pracovnic školy. Děti si zde rozšiřují slovní zásobu, zdokonalují se v gramatice, v komunikaci se stávají pohotovější. Mohu jen potvrdit, že mě dokážou často překvapit třeba i originální odpovědí! Proto doporučuji – nechte své dítě navštěvovat mateřskou školu alespoň jeden rok před nástupem školní docházky – zvýšíte tím jeho připravenost na vstup do školy základní.

Logopedie.

Logopedie.

Logopedie.

Logopedie.

Logopedie.

15.04.2015 | TISK
RSredakce | 2011