MŠ Pornice

Dnes je středa 20. března 2019. Svátek má Světlana.
Dobrý den, vítáme Vás na internetové stránce Mateřské školy Pornice.

MŠ Pornice
  Dokumenty    Ve školce    Naše školka  
Dítě je knihou, ze které máme číst
a do které máme psát. Mateřská škola Pornice,
Pornice č. 100, Pačlavice

telefon školka: 573 370 084
telefon kuchyně: 573 370 217
Obec Pačlavice
Obec Pačlavice
zřizovatel MŠ Pornice
EU šablony
Top školky


TOPlist

Denní režim

Mateřská škola je zařízena jako škola s celodenním provozem. Provoz školy je od pondělí do pátku od 6.30 do 16.00 hodin. Většina dětí dojíždí a je dovážena rodiči z okolních vesnic. Je možné příchod i odchod dětí upravit podle potřeb rodičů. Dítě ale musí být nahlášeno do 8.00 hodin na stravování.

Rodiče zodpovědně posoudí zdravotní stav dítěte, nemocné dítě do kolektivu neposílají. Budova školy je k zajištění bezpečnosti dětí a jejich věcí uzavřena a zajištěna videotelefony. Zákonní zástupci si vyzvedávají děti po obědě od 12.00 do 12.30 hodin a po odpolední svačině. Jsou zde dvě smíšené třídy. Do školy se přijímají obvykle děti od tří do šesti let. V případě volné kapacity a na žádost rodičů přijímáme i děti mladší tří let. Musí však splňovat základní podmínky hygieny a sebeobsluhy. Děti jsou přijímány i během roku, jestliže to dovolí kapacita školy. Do mateřské školy lze zapsat i děti zdravotně oslabené a děti jiných kultur. Mateřská škola může organizovat během školního roku výlety, besedy, kulturní akce a další programy související s výchovně vzdělávací prací. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.  Organizační chod zařízení upravuje Řád mateřské školy. Je pevně časově stanovena doba podávání jídla, spánku a pobytu venku. Je dostatečně dbáno i na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. V průběhu dne se střídají činnosti spontánní a řízené. Děti mají dostatek času i prostoru pro hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Pro plánované činnosti jsou včas připravovány pomůcky. Jsou vytvářeny vhodné podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti dětí.

Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle tohoto základního denního režimu

Denní řád se může individuálně upravovat podle možností a potřeb dětí či provozních podmínek školy.

RANNÍ BLOK
6.30 - 8.40 - scházení dětí
- spontánní hry dle volby, obliby a přání dětí
- individuální práce s dětmi
- skupinová zaměstnání
- komunitní kruh
8.40 - 9.00 - ranní cvičení, pohybové hry, jazyková chvilka
9.00 - 9.20 - hygiena, dopolední svačina
DOPOLEDNÍ BLOK
9.20 - 9.40 - řízené činnosti
9.40 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00 - převlékání, hygiena
12.00 - 12.30 - oběd
12.30 - 12.40 - hygiena, ústní hygiena, příprava na odpočinek
ODPOLEDNÍ BLOK
12.40 - 14.15 - četba a poslech pohádek
- odpočinek, spánek, relaxace, klidové činnosti
14.15 - 14.30 - převlékání, zdravotně pohybová chvilka
14.30 - 15.00 - hygiena, odpolední svačina
15.00 - 16.00 - spontánní hry dle volby, obliby a přání dětí
- částečně řízené činnosti
- individuální práce s dětmi
- pobyt venku

07.03.2016 | TISK
RSredakce | 2011